ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS | WFS

ZABAGED_POLOHOPIS (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Prohlížecí služba ZABAGED - POLOHOPIS je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty ZABAGED® - polohopis. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím rozhraní REST, SOAP, WMS a WFS.Map Name: ZABAGED

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description: Prohlížecí služba AGS - ZABAGED je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty ZABAGED®. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím rozhraní REST, SOAP nebo jako WMS službu. Kartografická vizualizace objektů ZABAGED® vychází z barevné verze mxd projektu pro vizualizaci souborových dat ZABAGED® v prostředí ESRI ArcGIS desktop a službu lze tedy využít jako plnohodnotnou topografickou mapu s barevným rozlišením budov a dalších objektů. Služba je určena pro prohlížení od měřítka cca 1:10 000.

Copyright Text: ČÚZK

Spatial Reference: 102067  (5514)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

Resampling: false

MaxRecordCount: 2000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Supports Query Data Elements: true

Min Scale: 10000000

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryLegends   QueryDomains   Find   Return Updates