ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Geoprocessingová služba SurfaceDifference_DMR5G je určena pro orientační výpočet objemu stavební jámy (terénního zářezu) nebo haldy (terénního náspu).
summary: Geoprocessingová služba SurfaceDifference_DMR5G je určena pro orientační výpočet objemu stavební jámy (terénního zářezu) nebo haldy (terénního náspu).
extent: [[-932398,-1245857],[-392134,-917171]]
accessInformation: © ČÚZK
thumbnail: thumbnail/{066A692D-14F4-4541-8B03-2284DAAD0219}.png
typeKeywords: ["Tool","Service","Geoprocessing Service","Web Tool","ArcGIS Server"]
description: Geoprocessingová služba SurfaceDifference_DMR5G je určena pro orientační výpočet objemu stavební jámy (terénního zářezu) nebo haldy (terénního náspu).
licenseInfo: https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.htm
catalogPath:
title: SurfaceDifference_DMR5G
type: Geoprocessing Service
url: http://ags.cuzk.cz/arcgis2/admin/SurfaceDifference_DMR5G/GPServer
tags: ["SurfaceDifference DMR5G"]
culture: cs-CZ
name: SurfaceDifference_DMR5G
guid:
spatialReference: S-JTSK_Krovak_East_North