ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

SurfaceDifference_DMR5G (GPServer)

Service Description: Geoprocessingová služba SurfaceDifference_DMR5G je určena pro orientační výpočet objemu stavební jámy (terénního zářezu) nebo haldy (terénního náspu).

Tasks: Execution Type: esriExecutionTypeAsynchronous

Result Map Server: SurfaceDifference_DMR5G

MaximumRecords: 100000

Child Resources:   Info