ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS | WFS

DATA50 (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Prohlížecí služba AGS - DATA50 je veřejná prohlížecí služba nad daty topografické databáze České republiky DATA50®. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím REST, SOAP nebo WMS rozhraní. Kartografická vizualizace objektů vychází podoby Základní mapy 1:50 000. Služba může být využita jako vektorová podkladová mapa ČR a je určena pro prohlížení od měřítka cca 1:60 000 do cca 20 000.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description: Vektorová data z topografické databáze České republiky DATA50® jsou podkytována ve formátu ESRI shapefile. Kartografická vizualizace objektů vychází z podoby Základní topografické mapy 1:50 000.

Copyright Text: © ČÚZK

Spatial Reference: 102067  (5514)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

Resampling: false

MaxRecordCount: 2000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Supports Query Data Elements: true

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryLegends   QueryDomains   Find   Return Updates