ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP | WMS

dmr5g (ImageServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Digitální model reliefu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013. DMR 5G je určen k analýzám terénních poměrů lokálního charakteru a rozsahu, např. při projektování pozemkových úprav, plánování a projektování dopravních, vodohospodářských a pozemních staveb, modelování přírodních jevů lokálního charakteru, apod. DMR 5G je základní zdrojovou databází pro tvorbu vrstevnic určených pro mapy velkých měřítek a počítačové vizualizace výškopisu v územně orientovaných informačních systémech vysoké úrovně podrobnosti.

Name: dmr5g

Description: Digitální model reliefu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013. DMR 5G je určen k analýzám terénních poměrů lokálního charakteru a rozsahu, např. při projektování pozemkových úprav, plánování a projektování dopravních, vodohospodářských a pozemních staveb, modelování přírodních jevů lokálního charakteru, apod. DMR 5G je základní zdrojovou databází pro tvorbu vrstevnic určených pro mapy velkých měřítek a počítačové vizualizace výškopisu v územně orientovaných informačních systémech vysoké úrovně podrobnosti.

Single Fused Map Cache: false

Extent: Initial Extent: Full Extent: Pixel Size X: 2.0

Pixel Size Y: 2.0

Band Count: 1

Pixel Type: F32

RasterFunction Infos: {"rasterFunctionInfos": [ { "name": "GrayscaleHillshade", "description": "A raster function template.", "help": "" }, { "name": "AspectRGBMap", "description": "A raster function template.", "help": "" }, { "name": "SlopeRGBMap", "description": "A raster function template.", "help": "" }, { "name": "SlopeRGBMap2", "description": "A raster function template.", "help": "" }, { "name": "TintedHillshadeContinuous", "description": "A raster function template.", "help": "" }, { "name": "GrayscaleHillshadeZ10", "description": "A raster function template.", "help": "" }, { "name": "GrayscaleHillshadeZ20", "description": "A raster function template.", "help": "" }, { "name": "None", "description": "", "help": "" } ]}

Mensuration Capabilities: None

Has Histograms: true

Has Colormap: false

Has Multi Dimensions : false

Rendering Rule:

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Copyright Text: © ČÚZK

Service Data Type: esriImageServiceDataTypeGeneric

Min Values: 9.760000228881836

Max Values: 1603.166748046875

Mean Values: 447.7260344265129

Standard Deviation Values: 179.9438473890864

Object ID Field: OBJECTID

Fields: Default Mosaic Method: Northwest

Allowed Mosaic Methods: NorthWest,Center,LockRaster,ByAttribute,Nadir,Viewpoint,Seamline,None

SortField:

SortValue: null

Mosaic Operator: First

Default Compression Quality: 75

Default Resampling Method: Bilinear

Max Record Count: 1000

Max Image Height: 4100

Max Image Width: 15000

Max Download Image Count: 20

Max Mosaic Image Count: 20

Allow Raster Function: true

Allow Copy: null

Allow Analysis: null

Allow Compute TiePoints: false

Supports Statistics: true

Supports Advanced Queries: true

Use StandardizedQueries: true

Raster Type Infos: Has Raster Attribute Table: false

Edit Fields Info: null

Ownership Based AccessControl For Rasters: null

Child Resources:   Info   Histograms   Key Properties   Legend   Raster Function Infos

Supported Operations:   Export Image   Identify   Measure   Compute Histograms   Compute Statistics Histograms   Get Samples   Compute Class Statistics   Query Boundary   Compute Pixel Location   Compute Angles   Validate   Project