ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP | WMS

dmp1g (ImageServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMP 1G) představuje zobrazení území včetně staveb a rostlinného pokryvu ve formě nepravidelné sítě výškových bodů (TIN) s úplnou střední chybou výšky 0,4 m pro přesně vymezené objekty (budovy) a 0,7 m pro objekty přesně neohraničené (lesy a další prvky rostlinného pokryvu). Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013. DMP 1G je určen k analýzám výškových poměrů terénu (DMR 5G) a geografických objektů na něm se vyskytujících (stavby a rostlinný pokryv) regionálního a částečně i lokálního charakteru, např. při analýzách viditelnosti, modelování šíření radiových vln, modelování šíření škodlivých látek a nečistot v ovzduší, generování virtuálních pohledů na terén v leteckých simulátorech a trenažérech, apod.

Name: dmp1g

Description: Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMP 1G) představuje zobrazení území včetně staveb a rostlinného pokryvu ve formě nepravidelné sítě výškových bodů (TIN) s úplnou střední chybou výšky 0,4 m pro přesně vymezené objekty (budovy) a 0,7 m pro objekty přesně neohraničené (lesy a další prvky rostlinného pokryvu). Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013. DMP 1G je určen k analýzám výškových poměrů terénu (DMR 5G) a geografických objektů na něm se vyskytujících (stavby a rostlinný pokryv) regionálního a částečně i lokálního charakteru, např. při analýzách viditelnosti, modelování šíření radiových vln, modelování šíření škodlivých látek a nečistot v ovzduší, generování virtuálních pohledů na terén v leteckých simulátorech a trenažérech, apod.

Single Fused Map Cache: false

Extent: Initial Extent: Full Extent: Pixel Size X: 2.0

Pixel Size Y: 2.0

Band Count: 1

Pixel Type: F32

RasterFunction Infos: {"rasterFunctionInfos": [ { "name": "GrayscaleHillshade", "description": "A raster function template.", "help": "" }, { "name": "AspectRGBMap", "description": "A raster function template.", "help": "" }, { "name": "SlopeRGBMap", "description": "A raster function template.", "help": "" }, { "name": "SlopeRGBMap2", "description": "A raster function template.", "help": "" }, { "name": "TintedHillshadeContinuous", "description": "A raster function template.", "help": "" }, { "name": "None", "description": "", "help": "" } ]}

Mensuration Capabilities:

Has Histograms: true

Has Colormap: false

Has Multi Dimensions : false

Rendering Rule:

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Copyright Text: © ČÚZK

Service Data Type: esriImageServiceDataTypeGeneric

Min Values: 38.182186126708984

Max Values: 1611.673583984375

Mean Values: 454.19178880997015

Standard Deviation Values: 182.58088422348177

Object ID Field: OBJECTID

Fields: Default Mosaic Method: Northwest

Allowed Mosaic Methods: NorthWest,Center,LockRaster,ByAttribute,Nadir,Viewpoint,Seamline,None

SortField:

SortValue: null

Mosaic Operator: First

Default Compression Quality: 75

Default Resampling Method: Bilinear

Max Record Count: 1000

Max Image Height: 4096

Max Image Width: 5000

Max Download Image Count: 20

Max Mosaic Image Count: 20

Allow Raster Function: true

Allow Copy: null

Allow Analysis: null

Allow Compute TiePoints: false

Supports Statistics: true

Supports Advanced Queries: true

Use StandardizedQueries: true

Raster Type Infos: Has Raster Attribute Table: false

Edit Fields Info: null

Ownership Based AccessControl For Rasters: null

Child Resources:   Info   Histograms   Key Properties   Legend   Raster Function Infos

Supported Operations:   Export Image   Identify   Measure   Compute Histograms   Compute Statistics Histograms   Get Samples   Compute Class Statistics   Query Boundary   Compute Pixel Location   Compute Angles   Validate   Project