ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Geoprocessingová služba ElevationRange_DMR5G je určena ke vyhledávání míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají stanovenému rozsahu nadmořských výšek nad digitálním modelem reliéfu 5. generace převedeným do rastrového formátu
summary: Geoprocessingová služba ElevationRange_DMR5G je určena ke vyhledávání míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají stanovenému rozsahu nadmořských výšek nad digitálním modelem reliéfu 5. generace převedeným do rastrového formátu
extent: [[-932398,-1245857],[-392134,-917171]]
accessInformation: © ČÚZK
thumbnail: thumbnail/{9A213366-9151-44E2-BC7B-6ABAF3673C95}.png
typeKeywords: ["Tool","Service","Geoprocessing Service","Web Tool","ArcGIS Server"]
description: Geoprocessingová služba ElevationRange_DMR5G je určena ke zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají zadanému intervalu nadmořských výšek nad digitálním modelem reliéfu 5. generace (DMR5G) převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Výsledkem je poloha míst (částí území), které odpovídají stanovenému rozsahu nadmořských výšek v rámci zadaného území. Výsledek je na klienta předán prostřednictvím výstupní mapové služby (Result Map Service) ElevationRange_DMR5G (MapServer). Výsledek je možné stáhnout ze serveru v prostředí klientské aplikace ArcMap (Geoprocessing -> Results -> Get Data) a uložit na lokální disk ve formátu SHP (Export Data) nebo přes webového klienta za použití URL odkazu generovaného geoprocessingovou službou. URL pro stažení výsledku pomocí webového klienta je publikováno v záznamu o běhu geoprocessingové úlohy odesílaném ze serveru na klienta.
licenseInfo: https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.htm
catalogPath:
title: ElevationRange_DMR5G
type: Geoprocessing Service
url: http://ags.cuzk.cz/arcgis2/admin/ElevationRange_DMR5G/GPServer
tags: ["ElevationRange","DMR5G"]
culture: cs-CZ
name: ElevationRange_DMR5G
guid:
spatialReference: S-JTSK_Krovak_East_North