ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

AspectRange (GPServer)

Service Description: Geoprocessingová služba AspectRange je určena ke zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají zadanému intervalu orientace nad digitálními modely reliéfu DMR4G, DMR 5G převedenými do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Výsledkem je poloha míst (částí území), které odpovídají stanovenému rozsahu orientace v rámci zadaného území. Výsledek je na klienta předán prostřednictvím výstupní mapové služby (Result Map Service) AspectRange (MapServer). URL pro stažení výsledku pomocí webového klienta je publikováno v záznamu o běhu geoprocessingové úlohy odesílaném ze serveru na klienta.

Tasks: Execution Type: esriExecutionTypeAsynchronous

Result Map Server: AspectRange

MaximumRecords: 8000000

Child Resources:   Info