ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS | WMTS

GeomorfologickeJednotky (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Geomorfologické jednotky ČR - 1998 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba poskytující přehled o geomorfologických jednotkách České republiky. Služba zobrazuje mapu geomorfologického členění České republiky, tak jak bylo zpracováno v letech 1994-1998 zákresem do Základních map ČR v měřítku 1:100 000 RNDr. Břetislavem Balatkou, CSc. pro Zeměměřický úřad.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text: © ČÚZK

Spatial Reference: 102067  (5514)


Single Fused Map Cache: true

Tile Info: Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 4622324.434309

Max Scale: 72223.819286

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Return Updates