ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (DATA50)

Přehledka - správní hranice kraje (0)
Přehledka - správní hranice okresu (1)
Hranice státní (2)
Hranice kraje (3)
Hranice okresu (4)
Hranice obvodu Praha (5)
Hranice obce (6)
Hranice KU (7)
Hranice městské části (8)
Hranice přesahu obce (9)
Chráněné území - hranice NP (10)
Chráněné území - hranice CHKO (11)
Název města s více než 100 000 obyvateli (12)
Název města od 50001 do 100000 obyvatel (13)
Název města od 20001 do 50000 obyvatel (14)
Název města od 5001 do 20000 obyvatel (15)
Název města od 2001 do 5000 obyvatel (16)
Název města do 2000 obyvatel (17)
Název města, název části města (18)
Název obce s více než 5000 obyvateli (19)
Název obce od 2001 do 5000 obyvatel (20)
Název obce od 501 do 2000 obyvatel (21)
Název obce od 201 do 500 obyvatel (22)
Název obce do 200 obyvatel (23)
Název obce, název části obce (24)
Název místní části (25)
Orografický název (bod) (26)
Orografický název (linie) (27)
Orografický název (plocha) (28)
Popis pozemkové trati (29)
Popis ramena vodního toku (30)
Popis dolu, lomu, objektu různého (31)
Kótovaný bod (32)
Kostel (33)
Hrad (34)
Zámek (35)
Zřícenina hradu, zřícenina zámku (36)
Rozhledna (37)
Vysílač (38)
Rozhledna s vysílačem, vysílač s rozhlednou (39)
Věžovitá stavba (40)
Vodojem věžový (41)
Větrný motor (42)
Lyžařský můstek (43)
Stadion (44)
Budova (45)
Železniční stanice (46)
Železniční zastávka (47)
Přístav (48)
Letiště (49)
Akvadukt (50)
Shybka (51)
Jez (52)
Hráz vodních ploch (53)
Přehradní hráz (54)
Lávka (55)
Most silniční, most s cestou (56)
Železniční trať s normálním rozchodem, elektrifikovaná, více kolejí (57)
Železniční trať s normálním rozchodem, elektrifikovaná, jedna kolej (58)
Železniční trať s normálním rozchodem, neelektrifikovaná, více kolejí (59)
Železniční trať s normálním rozchodem, neelektrifikovaná, jedna kolej (60)
Železniční trať úzkorozchodná (61)
Železniční vlečka (62)
Lanová dráha (63)
Most železniční (64)
Tunel silniční (65)
Tunel železniční (66)
Silnice (navazování linií, bez kontur) (67)
<all other values> <all other values>
2400000 2400000
2410000 2410000
2420000 2420000
2430000 2430000
2440000 2440000
2450000 2450000
Nájezd (68)
Dálnice (69)
Silnice pro motorová vozidla (70)
Silnice 1. třídy (71)
Silnice 2. třídy (72)
Silnice 3. třídy (73)
Silnice neevidovaná (74)
Polní lesní cesta udržovaná (75)
Polní lesní cesta neudržovaná (76)
Pěšina (77)
Dálnice ve výstavbě (78)
Silnice ve výstavbě (79)
Ulice (navazování linií, bez kontur) (80)
Ulice dopravně významná širší (81)
Ulice dopravně významná užší (82)
Ulice sjízdná (83)
Přívoz (84)
Letiště obvodová linie (85)
Elektrické vedení (86)
Produktovod, potrubí (87)
Vodní tok (popis) (88)
Vodní tok povrchový stálý (89)
Vodní tok povrchový občasný (90)
Vodní tok podzemní (91)
Jeskyně (92)
Skalnatý sráz, skály (bod) (93)
Skalnatý sráz, skály (linie) (94)
Terénní stupeň (95)
Terénní stupeň, hrana (96)
Terénní stupeň, spádnice (97)
Vrstevnice zesílená (98)
Vrstevnice základní (99)
Vrstevnice doplňková (100)
Vrstevnice pomocná (101)
Budova, blok budov (102)
Zničená budova, rozvalina (103)
Chatová kolonie (104)
Hřbitov (105)
Usazovací nádrž, odkaliště (106)
Vodní plocha (107)
Rašeliniště, močál, bažina (108)
Zahrada, sad, park, vinice, chmelnice (109)
Orná půda, ostatní neurčené plochy (110)
Louka, pastvina (111)
Les (112)