Výstavy Zeměměřického úřadu
Virtuální prohlídka příležitostných výstav vybraných mapových archiválií ÚAZK i současných produktů Zeměměřického úřadu.

V případě zájmu je možné po dohodě výstavu bezplatně zapůjčit. Kontakt: ZU-obchod@cuzk.cz

24. ZÁMECKÉ ZAHRADY A PARKY

23. PRAŽSKÝ HRAD NA MAPÁCH

22. KARTOGRAFICKÉ POZORUHODNOSTI

21. ZNÁTE NAŠE APLIKACE?

20. BÁJNÁ HORA ŘÍP NA MAPÁCH

19. MAPOVÁ VÝROČÍ V ROCE 2020

18. VÝVOJ GEODETICKÝCH POMŮCEK A PŘÍSTROJŮ

17. TURISTICKÉ MAPY ZE SBÍREK ÚSTŘEDNÍHO ARCHIVU ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU

16. PAMÁTKY UNESCO

15. PIVNÍ CESTY NA MAPÁCH

14. ORTOFOTO V POHYBU

13. POHLEDOVÉ MAPY

12. NEJSTARŠÍ MAPY ČECH, MORAVY A SLEZSKA

11. STOLETÍ TVORBY MAP

10. VÝVOJ ZOBRAZENÍ VÝŠKOPISU NA MAPÁCH

9. EVROPSKÉ VELEHORY

8. 200 YEARS OF STABLE CADASTRE

7. GEODETICKÉ ZÁKLADY ČESKÉ REPUBLIKY

6. 200 LET STABILNÍHO KATASTRU

5. MAPY A PLÁNY KULTURNÍCH PAMÁTEK A PŘÍRODNÍCH ZAJÍMAVOSTÍ

4. PRAHA V PROMĚNÁCH ČASU NA VEDUTÁCH, PLÁNECH A MAPÁCH

3. NEOBVYKLÁ ZEMĚPISNÁ JMÉNA

2. ZAJÍMAVÁ MÍSTA ČESKÉ REPUBLIKY

1. MAPY OSTROVŮ

Pokud budete mít nějaké otázky, kontaktujte obchodní oddělení (zu-obchod@cuzk.cz) nebo vývojáře (tomas.nemecek@cuzk.cz).

Informace o ukládání dat