logo
Analýzy výškopisu
Zeměměřický úřad

Analýzy výškopisu2.0

Motiv:


Nová verze Analýz výškopisu postavená na ArcGIS Javascript API 4.xx

Kontaktovat vývojáře (tomas.nemecek@cuzk.cz)
Vlastnosti reliéfu

Pole viditelnosti

Linie viditelnosti

Profil

Výpočet objemu

Dotykové ovládání je podporováno ve 2D i ve 3D režimu. V obou režimech použijte pro pohyb po obrazovce jeden prst. Pro oddálení sevřete dva prsty k sobě, pro přiblížení prsty ze sevření uvolněte. Pro rotaci 3D režimu použijte dva prsty ve směru nahoru nebo dolů, případně otáčení ve směru nebo v protisměru hodinových ručiček.

Podporované webové prohlížeče:
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Opera
Vivaldi
Google Chrome


O projektu

Model pro výpočet:


Zjistit v rámci zadaného území:


Zadejte počáteční azimut [°]:
Zadejte koncový azimut [°]:
Zadejte minimum intervalu výšek [m n. m.]:
Zadejte maximum intervalu výšek [m n. m.]:
Zadejte minimum intervalu sklonitosti [°]:
Zadejte maximum intervalu sklonitosti [°]:
Výsledky zatím nejsou k dispozici...
Mezní hodnoty nadmořských výšek:
Rozmezí nadmořských výšek:
Průhlednost:
Sklonitost svahů:
Průhlednost:
Expozice a orientace svahů:
Průhlednost:

Model pro výpočet:


Výška stanoviště nad modelem [m]: Nadmořská výška stanoviště: -- m

Vzdálenost pro výpočet viditelnosti [m]: (max. 10000 m)
 Nižší přesnost výsledku
 Omezení území
 DBP (Databáze bodových polí)
 RVO (Registr výškových objektů)
 ZABAGED (vybrané objekty)

Výsledky zatím nejsou k dispozici...
Průhlednost:

Model pro výpočet:


Výška stanoviště nad modelem [m]: Nadmořská výška stanoviště: -- m

Výška cíle nad modelem [m]: Nadmořská výška cíle: -- m

DBP (Databáze bodových polí)
RVO (Registr výškových objektů)
ZABAGED (vybrané objekty)

Výsledky zatím nejsou k dispozici...


Model pro výpočet:


Rozlišení linie:


Rozšířené možnosti výpočtu

Výsledky zatím nejsou k dispozici...

Použitý model terénu pro výpočet: DMR 5Gvýšky bodů vnějšího obvodu
výšky bodů vnitřního obvodu
výšky bodů hran

Výsledky zatím nejsou k dispozici...
Zobrazit v mapě
Výpočet objemu je pouze orientační. Výsledek výpočtu závisí na přesnosti modelu v dané lokalitě. Zeměměřický úřad nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé chybnou interpretací výsledku (modelu).
Další využití stažených výsledků se řídí Obchodními podmínkami Zeměměřického úřadu, především článkem 2.10 odstavec b), který se týká podmínek využití bezplatně poskytovaných vyhledávacích, prohlížecích, geoprocessingových a transformačních služeb.
ZABAGED®
Ortofoto ČR
Základní mapy ČR
Státní mapa 1:5000
Správní jednotky
Ostatní
INSPIRE
Přidat službu z ArcGIS ServeruNápověda
Název služby (volitelné):
URL služby:

Přidat službu OGCNápověda
Typ služby:

URL služby:

Přidat shapfileNápověda

Přidat soubor GPXNápověda
Měřítko mapy:
Zdroj výškopisných dat:
Rastrová funkce:
Průhlednost:

Podkladová mapa:
Souřadnicový systém mapy:Nápověda

Souřadnice X:

Souřadnice Y:

Souřadnicový systém hledaného bodu:

Formát:
Nastavení stránky:
Pouze mapa
Uložit lokalizaci do PDF

Sdílení aplikace


Sdílení aplikace s rozsahem mapového okna