ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Task: VisibilityDMR5G

Display Name: VisibilityDMR5G

Description: Geoprocessingová služba Visibility_DMR5G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem reliéfu 5. generace (DMR 5G) převedeném do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Nástroj slouží ke zjištění viditelného území, tedy částí terénu, které jsou viditelné ze zadaného pozorovacího stanoviště do požadované vzdálenosti. K provedení analýzy je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště, specifikovat jeho výšku nad terénem a zadat vzdálenost, do jaké se má provést výpočet. Výsledkem je pole viditelnosti, tedy části terénu (DMR 5G), které jsou viditelné v rámci zadaného území. Výsledek je na klienta předán prostřednictvím výstupní mapové služby (Result Map Service) Visibility_DMR5G(MapServer). Výsledek je možné stáhnout ze serveru v prostředí klientské aplikace ArcMap (Geoprocessing - Results - Get Data) a uložit na lokální disk ve formátu SHP (Export Data) nebo přes webového klienta za použití URL odkazu generovaného geoprocessingovou službou. URL pro stažení výsledku pomocí webového klienta je publikováno v záznamu o běhu geoprocessingové úlohy odesílaném ze serveru na klienta.

Category:

Help URL: https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/directories/arcgisoutput/Visibility_DMR5G_GPServer/Visibility_DMR5G/Visibility.htm

Execution Type: esriExecutionTypeAsynchronous

Parameters:


Supported Operations:   Submit Job