ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Visibility_DMR5G (GPServer)

Service Description: Geoprocessingová služba Visibility_DMR5G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem reliéfu 5. generace převedeném do rastrového formátu. Výsledkem je pole viditelnosti, tedy části terénu, které jsou viditelné v rámci zadaného území.

Tasks: Execution Type: esriExecutionTypeAsynchronous

Result Map Server: Visibility_DMR5G

MaximumRecords: 200000

Child Resources:   Info