ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Visibility_DMR4G (GPServer)

Service Description: Geoprocessingová služba Visibility_DMR4G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem reliéfu 4. generace převedeném do rastrového formátu. Výsledkem je pole viditelnosti, tedy části terénu, které jsou viditelné v rámci zadaného území.

Tasks: Execution Type: esriExecutionTypeAsynchronous

Result Map Server: Visibility_DMR4G

MaximumRecords: 200000

Child Resources:   Info