ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Visibility_DMP1G (GPServer)

Service Description: Geoprocessingová služba Visibility_DMP1G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem povrchu 1. generace převedeném do rastrového formátu. Výsledkem je pole viditelnosti, tedy části povrchu které jsou viditelné v rámci zadaného území.

Tasks: Execution Type: esriExecutionTypeAsynchronous

Result Map Server: Visibility_DMP1G

MaximumRecords: 200000

Child Resources:   Info