ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

SlopeRange_DMR4G (GPServer)

Service Description: Geoprocessingová služba SlopeRange_DMR4G je určena ke zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají zadanému intervalu sklonitosti nad digitálním modelem reliéfu 4. generace (DMR 4G) převedeným do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Výsledkem je poloha míst (částí území), které odpovídají stanovenému rozsahu sklonitosti v rámci zadaného území. Výsledek je na klienta předán prostřednictvím výstupní mapové služby (Result Map Service) SlopeRange_DMR4G (MapServer). Výsledek je možné stáhnout ze serveru v prostředí klientské aplikace ArcMap (Geoprocessing -> Results -> Get Data) a uložit na lokální disk ve formátu SHP (Export Data) nebo přes webového klienta za použití URL odkazu generovaného geoprocessingovou službou. URL pro stažení výsledku pomocí webového klienta je publikováno v záznamu o běhu geoprocessingové úlohy odesílaném ze serveru na klienta.

Tasks: Execution Type: esriExecutionTypeAsynchronous

Result Map Server: SlopeRange_DMR4G

MaximumRecords: 8000000

Child Resources:   Info