ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Profile_DMP1G (GPServer)

Service Description: Geoprocessingová služba Profile_DMP1G je určena ke konstrukci výškového profilu po zadané linii nad digitálním modelem povrchu 1. generace (DMP 1G) převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Výsledkem nástroje je linie výškového profilu rozdělená na úseky stoupání, rovinu a klesání s hodnotami skutečné délky, maximální/minimální nadmořské výšky, celkového stoupání, celkového klesání, převýšení a sklonu každého úseku. Před konstrukcí profilu je možné nastavit volitelný parametr vzorkování (SampleDistance), tedy požadované rozlišení linie. Výsledek je na klienta předán prostřednictvím výstupní mapové služby (Result Map Service) Profile_DMP1G(MapServer). Výsledek je možné stáhnout ze serveru v prostředí klientské aplikace ArcMap (Geoprocessing -> Results -> Get Data) a uložit na lokální disk ve formátu SHP (Export Data) nebo přes webového klienta za použití URL odkazu generovaného geoprocessingovou službou. URL pro stažení výsledku pomocí webového klienta je publikováno v záznamu o běhu geoprocessingové úlohy odesílaném ze serveru na klienta.

Tasks: Execution Type: esriExecutionTypeAsynchronous

Result Map Server: Profile_DMP1G

MaximumRecords: 100500

Child Resources:   Info