ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Task: ElevationMaxMinDMR4G

Display Name: ElevationMaxMinDMR4G

Description: Nalezení místa s maximální a minimální nadmořskou výškou v zadané oblasti nebo v ose linie nad DMR 4G.

Category:

Help URL: https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/directories/arcgisoutput/ElevationMaxMin_DMR4G_GPServer/ElevationMaxMin_DMR4G/ElevationMaxMinDMR4G.htm

Execution Type: esriExecutionTypeAsynchronous

Parameters:


Supported Operations:   Submit Job