ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS | WMTS

zm (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: SLUŽBA BUDE UKONČENA K 31. 12. 2023 - Webová služba poskytující Základní mapy České republiky. Data jsou poskytována formou dlaždic v souřadnicovém systému S-JTSK v Křovákově zobrazení.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text: © ČÚZK

Spatial Reference: 102067  (5514)


Single Fused Map Cache: true

Tile Info: Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

Resampling: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Supports Query Data Elements:

Min Scale: 3870720

Max Scale: 945

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   QueryLegends   EstimateExportTilesSize   ExportTiles   Return Updates