ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS | WMTS

ortofoto_wm (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Webová služba poskytující ortofotomapu České republiky. Data jsou poskytována formou dlaždic v souřadnicovém systému Web Mercator. Díky souřadnicovému systému Web Mercator lze zobrazení ortofotomapy kombinovat s podkladovými mapami ArcGIS Online, případně jiných světových poskytovatelů map. Službu lze využít rovněž ve 3D prostředí. Esri ArcGIS Server View Service - Orthophoto CR (Web Mercator) is provided as a public view service for the Orthophoto of the Czech Republic data in Web Mercator coordinate system. The view service is provided using the Esri ArcGIS Server technology. To optimize the speed, the data are provided in form of pre-prepared map tiles. The service covers with orthophoto data complete applicable scale interval, i.e. also small scales. The Service is accessible by one of access interfaces – REST,SOAP,WMTS and WMS.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text: © ČÚZK

Spatial Reference: 102100  (3857)


Single Fused Map Cache: true

Tile Info: Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Supports Query Data Elements:

Min Scale: 9244648.868618

Max Scale: 564.248588

Min LOD: 6

Max LOD: 20

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   QueryLegends   EstimateExportTilesSize   ExportTiles   Return Updates