ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Prohlížecí služba AGS - ZABAGED (vizualizace nad ortofoto) je veřejná prohlížecí mapová služba určená k prohlížení objektů ZABAGED® (včetně výškopisu ve formě vrstevnic) ve spojení s produktem Ortofoto ČR.
summary: Prohlížecí služba AGS - ZABAGED (vizualizace nad ortofoto) je veřejná prohlížecí mapová služba určená k prohlížení objektů ZABAGED® (včetně výškopisu ve formě vrstevnic) ve spojení s produktem Ortofoto ČR.
extent: [[11.6079466797625,48.1171693973005],[19.0922296414026,51.3791834477788]]
accessInformation: © ČÚZK
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: Prohlížecí služba AGS - ZABAGED (vizualizace nad ortofoto) je veřejná prohlížecí mapová služba určená k prohlížení objektů ZABAGED® (včetně výškopisu ve formě vrstevnic) ve spojení s produktem Ortofoto ČR. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím rozhraní REST, SOAP nebo jako WMS službu. WMS rozhraní navíc poskytuje i operaci GetFeatureInfo, která umožňuje klientům WMS dotazování na atributové záznamy objektů ZABAGED®. Kartografická vizualizace objektů ZABAGED® je provedena s ohledem na možnost kombinace s produktem Ortofoto ČR. Službu lze proto využít pro tvorbu tematických ortofotomap. Bodové a liniové mapové značky mají výrazné barevné provedení, aby vynikly na pozadí ortofota. Plochy reprezentující objekty ZABAGED® jsou ve službě znázorněny jen konturou bez výplně, aby nezakrývaly situaci zachycenou na ortofotu. Služba je určena k prohlížení od měřítka cca 1:10 000.
licenseInfo: https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.pdf
catalogPath:
title: ZABAGED
type: Map Service
url:
tags: ["ZABAGED","WMS","AGS"]
culture: cs-CZ
name: ZABAGED_NAD_ORTOFOTO
guid: 73C46E5F-E60A-49B0-9406-1183AB113EF7
spatialReference: S-JTSK_Krovak_East_North