ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Prohlížecí služba AGS - Data200 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty produktu Topografická databáze České republiky (Data200). Služba splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0. Data200 jsou od dubna 2019 poskytována jako otevřená data
summary: Prohlížecí služba AGS - Data200 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty produktu Topografická databáze České republiky (Data200). Služba splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0. Data200 jsou od dubna 2019 poskytována jako otevřená data
extent: [[11,48],[18,51]]
accessInformation: © ČÚZK
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: Prohlížecí služba AGS - Data200 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty produktu Topografická databáze České republiky (Data200). Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0. Databáze Data200 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odpovídající přesností a stupněm generalizace měřítku 1:200 000. Data200 je zpracována v rozsahu celého území České republiky, vznikla na základě projektu EuroRegionalMap (ERM) evropského sdružení civilních zeměměřických a mapových služeb EuroGeographics. Zpracování ERM za Českou republiku zajišťuje Zeměměřický úřad od roku 2005. Data200 jsou od dubna 2019 poskytována jako otevřená data ve formátu SHP.
licenseInfo: https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.html
catalogPath:
title: ZABAGED
type: Map Service
url:
tags: ["DATA200","Map Server","REST","AGS","ArcGIS","ESRI"]
culture: cs-CZ
name: DATA200
guid: ECEE7FEC-973F-40FE-A397-286B1F6926D5
spatialReference: S-JTSK_Krovak_East_North