ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Visibility_DMR4G (GPServer)

Service Description: Geoprocessingová služba Visibility_DMR4G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem reliéfu 4. generace (DMR 4G) převedeném do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Nástroj slouží ke zjištění viditelného území, tedy částí terénu, které jsou viditelné ze zadaného pozorovacího stanoviště do požadované vzdálenosti. K provedení analýzy je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště, specifikovat jeho výšku nad terénem a zadat vzdálenost, do jaké se má provést výpočet. Výsledkem je pole viditelnosti, tedy části terénu (DMR 4G), které jsou viditelné v rámci zadaného území. Výsledek je na klienta předán prostřednictvím výstupní mapové služby (Result Map Service) Visibility_DMR4G(MapServer). Výsledek je možné stáhnout ze serveru v prostředí klientské aplikace ArcMap (Geoprocessing -> Results -> Get Data) a uložit na lokální disk ve formátu SHP (Export Data) nebo přes webového klienta za použití URL odkazu generovaného geoprocessingovou službou. URL pro stažení výsledku pomocí webového klienta je publikováno v záznamu o běhu geoprocessingové úlohy odesílaném ze serveru na klienta.

Tasks: Execution Type: esriExecutionTypeAsynchronous

Result Map Server: Visibility_DMR4G

MaximumRecords: 200000

Child Resources:   Info