ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Slope_DMR5G (GPServer)

Service Description: Hledání částí povrchu v zadaném rozsahu sklonitostí nad DMR5G

Tasks: Execution Type: esriExecutionTypeAsynchronous

Result Map Server: Slope_DMR5G

MaximumRecords: 8000000

Child Resources:   Info