ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Geoprocessingová služba SkyLineGraph_DMP1G je určena ke zjištění linie zakrytí obzoru dělící viditelný obzor od neviditelného (zakrytého) obzoru v rámci zadaného území. Výsledná linie zakrytí obzoru vymezuje hranici viditelného území od území zakryté
summary: Geoprocessingová služba SkyLineGraph_DMP1G je určena ke zjištění linie zakrytí obzoru dělící viditelný obzor od neviditelného (zakrytého) obzoru v rámci zadaného území. Výsledná linie zakrytí obzoru vymezuje hranici viditelného území od území zakryté
extent: [[-928227,-1241898],[-408083,-920633]]
accessInformation: © ČÚZK
thumbnail: thumbnail/{BAA965D5-3580-42C7-982B-F66F3142011A}.png
typeKeywords: ["Tool","Service","Geoprocessing Service","Web Tool","ArcGIS Server"]
description: Geoprocessingová služba SkyLineGraph_DMP1G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem povrchu 1. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Služba je určena ke zjištění linie zakrytí obzoru dělící viditelný obzor od neviditelného (zakrytého) obzoru v rámci zadaného území. K provedení analýzy je nutné zadat polohu a výšku pozorovacího stanoviště nad povrchem (DMP 1G) a vzdálenost, do které se má provést výpočet. Výsledná linie zakrytí obzoru jasně vymezuje hranici viditelného území od území zakrytého terénními nebo povrchovými překážkami (tvary reliéfu, terénními nerovnostmi, vegetací, zástavbou). Z výsledné tabulky je možné sestavit graf zakrytí obzoru, který ukazuje míru zakrytí obzoru v závislosti na azimutu a zadané vzdálenosti. Výsledek je možné stáhnout ze serveru v prostředí klientské aplikace ArcMap (Geoprocessing -> Results -> Get Data) a uložit na lokální disk ve formátu SHP (Export Data) nebo přes webového klienta za použití URL odkazu generovaného geoprocessingovou službou. URL pro stažení výsledku pomocí webového klienta je publikováno v záznamu o běhu geoprocessingové úlohy odesílaném ze serveru na klienta.
licenseInfo: https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.html
catalogPath:
title: SkyLineGraph_DMP1G
type: Geoprocessing Service
url: http://ags.cuzk.cz/arcgis2/admin/SkyLineGraph_DMP1G/GPServer
tags: ["SkylineGraph","DMP1G"]
culture: cs-CZ
name: SkyLineGraph_DMP1G
guid:
spatialReference: S-JTSK_Krovak_East_North